Konferencijska sala

U jednom od pomoćnih objekata planira se adaptacija kako bi se dobila zasebna konferencijska sala, za koju već imamo opremu. U međuvremenu, za potrebe seminara, sastanaka i radionica koristi se dnevni boravak u glavnom objektu.