Soba 7 – Pečurka

Ovo je takođe trokrevetna soba, sa dva kreveta na sprat i jednim zasebnim krevetom. Tema joj je pečurka, jer u šumama ovog kraja decenijama stanovništvo bere pečurku koja predstavlja značajan izvor prihoda mještanima. I ova soba gleda na Mojansku rijeku.