Soba 1 – Etno

Ovo je trokrevetna prostorija, sa motivima koji odražavaju duh okruženja. Sve naše sobe imaju svoju temu, a teme su odabrane kroz karakteristične motive koji se mogu naći u ovoj zoni.

Ova soba se nalazi u prizemlju objekta, ima pogled na Mojansku rijeku, a ukrašena je tradicionalnim ruralnim motivima.