O projektu

Avanturistički centar Mojan je napravljen kroz projekat koji se zove Revitalizacija lokalnih zajednica kroz razvoj turizma i rad sa mladima. Projekat je odobren u okviru prekograničnog poziva sa Kosovom, i finansiran je od strane Evropske Unije. Glavni vodeći aplikant je opština Andrijevica, partner sa crnogorske strane je Studentski sportski savez Crne Gore, dok su partneri sa kosovske strane opština Junik i NVO MDAF.

Opšti cilj projekta je da se doprinese društveno-ekonomskom razvoju prekogranične oblasti kroz zajedničke inicijative koje se fokusiraju na turizam i mlade. Specifični cilj projekta je da se osnaži održivi razvoj i promocija turizma u Andrijevici i Juniku kroz unapređenje infrastrukture i osnaživanje mladih.

Ukupna vrijednost projekta je 556000 eura, od cega je 269000 eura utrošeno za projektne aktivnosti u Andrijevici (229000 je doprinost EU, a 40000 doprinos opštine), a preostala sredstva za Kosovo.

Sredstvima iz projekta je izvršena adaptcija zgrade, nabavljen je kompletan inventar, kupljeni sportski rekviziti i izrađen niz promotivnih materijala, a takođe su održani i kampovi za mlade i cilju njihove edukacije u vezi sa zdravim stilovima života i preduzetništvom.