Mušičarenje u Andrijevici

Lim je jedna od najvećih rijeka u Crnoj Gori. Izvire iz Plavskog jezera i u Crnoj Gori protiče kroz četiri grada: Plav, Andrijevicu, Berane i BijeloPolje; u susjednoj državi Srbiji protiče kroz gradove Prijepolje i Priboj. Na samom kraju Lim se uliva u rijeku Drinu i njena je najveća pritoka. Andrijevica je mali grad na sjeveroistoku Crne Gore u podnožju planine Komovi. Najveći dio Lima i njegovih pritoka koji pripadaju ovoj opštini namijenjen je isključivo mušičarenju i to po sistemu uhvati i pusti.

Zona:

Mušičarska zona je osmišljena tako da obuhvata rijeku Lim zajedno sa pritokama, jer čine neraskidivu cjelinu. Kuckaja se sastaje sa rijekom Perućicom i zajedno tvore Zlorečicu koja se na kraju spaja sa Limom. Kompletni tokovi ove dvije rijeke pripadaju mušičarskoj zoni koja se nastavlja na rijeku Lim i to u dužini od 5 km nizvodno od ušća Zlorečice.

Kuckaja nastaje ispod planine Komova i zajedno sa Perućicom pravi rijeku Zlorečicu. Kuckaja je čista pastrmska voda i predstavlja prirodno mrestilište ove vrste. Ova rječica i njeno okruženje pružaju doživljaj potpune divljine i netaknute prirode.

Zlorečica je veća pritoka Lima veoma bistre i hladne vode od svog početka pa sve do uliva u Lim. Zlorečicu naseljavaju potočna pastrmka, lipljen i kalifornijska pastrmka. Zbog čistoće i bogatstva ribom Zlorečica je odlično mjesto za mušičarenje.

Sezona:

Najbolji period za mušičarenje na rijeci Zlorečici je početak sezone, jun i jul, kada je riba aktivna skoro čitavog dana a pravo zadovoljstvo donosi lov suvom mušicom kada se krupni primjerci hrane majskim jednodnevkama i kamenjarkama. Zlorečica ima dobar vodostaj tokom čitave godine, tako da se čitave sezone može veoma uspješno mušičariti. Najbolje vrijeme za lov na rječici Kuckaji je sam početak sezone.

Atrakcija:

Za lov lipljena pravo mjesto je mušičarski revir na Limu. Na ovom dijelu Lima tereni su različitih konfiguracija od velikih brzaka do širokih i mirnih preliva. Lipljena ima čitavom dužinom revira i najzastupljenija je riba na ovom dijelu. U većim brzacima i dubljim virovima kriju se kapitalni primjerci kalifornijskih i potočnih pastrmki. Revir takođe naseljava i mladica po čemu je Lim veoma poznat.

KLUBOVI

Vodama na ovom području upravlja Sportsko ribolovni klub “Lim”. Klub je prepoznat kao jedan od glavnih promotera mušičarenja u Crnoj Gori i većina njegovih aktivnosti usmjerena je unapređenju i razvoju mušičarenja.

Na obali Lima, u samom središtu mušičarske zone, nalazi se mušičarski dom sa kompletnom ponudom za boravak ribolovaca, a dobri domaćini iz mušičarskog kluba “Lim” će učiniti sve da vaš boravak u Andrijevici protekne u dobrom druženju i prijatnoj atmosferi.

+382 (0) 69 241 166
+382 (0) 68 889 566
flyfishing436@gmail.com