Expeditio – Kotor: Istraživanje tradicionalnih tipova arhitekture

Arhitekta iz organizacije Expeditio iz Kotora, Sandra Kapetanović, boravila je u našem centru i uz našu pomoć obišla je južnu zonu Komova, tokom istraživanja tradicionalnih tipova arhitekture u sjeveroističnoj regiji Crne Gore. Expeditio priprema studiju na ovu temu, a sve to je dio projekta finansiranog od strane EU, koji sprovode Polimski muzej i Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije. Konkretno u našem kraju je izvršen obilazak najstarijih katunskih naselja na planini Mojan kao i katun Varda i selo Japan ispod Komova.

Katun na Mojanu i cijelo njegovo okruženje predstavljaju i prirodnu i kulturnu baštinu koju, prema riječima eksperata, treba bolje istražiti i štititi. Za katun Mojan će se uraditi i arhitektonska i prostorna rekonstrukcija, što će pored naučne vrijednosti, predstavljati i novi element u promociji i turističkoj valorizaciji ove zaboravljene planine.

Predstavljamo vam galeriju fotografija napravljenih tokom obilaska Mojana.

Jedan odgovor na “Expeditio – Kotor: Istraživanje tradicionalnih tipova arhitekture”

Ostavi komentar