Botanička bašta

Kako je ovo ranije bila vojna, granična kasarna, vojska je posebnu pažnju posvetila uređenju dvorišta, i ovdje je posađeno mnogo različitih stabala i ukrasnog bilja. Na žalost, godine napuštenosti i neodržavanja su učinile da ukrasno bilje nestane, ali su stabla koja su vojnici sa svih strana donosili i sadili još uvjek tu da naprave hladovinu za naše goste. Osim toga, u određenim djelovima dvorišta planiramo da posadimo karaktreristične vrste za zonu regionalnog parka prirode Komovi, kako bismo upotpunili ovu svojevrsnu botaničku baštu i stvorili još jedan lijep sadržaj za naše goste.