Mušičarenje

Ribolov je disciplina sa dugom tradicijom u našem regionu i u svakoj opštini postoje registrovani mušičarski reviri. U jednom danu možete mušičariti na više rijeka obzirom na dostupnost velikog broja revira na relativno malom prostoru. Naši reviri se nalaze na velikim rijekama kao što su Tara i Lim ali i na njihovim pritokama pa je pravo zadovoljstvo zabaciti udicu i u vode Zlorečice, Kuckaje, Bistrice …To su planinske rijeke sa konfiguracijom terena koja je idealna za mušičarenje – naizmjenično se smjenjuju brzaci, duboki virovi, široki i mirni prelivi. Obale su svom dužinom revira uglavnom lako pristupačne i veoma prohodne, a uređena su i mjesta za odmor. Naši reviri se redovno poribljavaju potočnom pastrmkom, autohtonom vrstom u našim vodama, ali osim pastrmke naći ćete i lipljena, mladicu i druge vrste ribe.

Na raspolaganju je 11 mušičarskih revira na sledećim rijekama:

• Lim i Ljuča, opština Plav
• Lim, Zlorečica i Kuckaja, opština Andrijevica
• Lim i Bistrica, opština Berane
• Lim, Bistrica i Ljuboviđa, opština Bijelo Polje
• Tara, NP Biogradska Gora, opština Kolašin

Više informacija o granicama revira

Rijeka Lim, Plav
Od Limskog mosta nizvodno do „Sajle Kneževića“
Rijeka Ljuča, Plav
Od Gaza Turkovića nizvodno sa ušćem rijeke Ljuče u Plavsko jezero
Rijeka Lim, Andrijevica
Od Zabrdskog vira uzvodno do vira Tišica
Rijeka Zlorečica, Andrijevica
Od ušća rijeke Zlorečice u Lim uzvodno do vira Stankova Bara
Rijeka Kuckaja, Andrijevica
Od mjesta Kruška do izvorišta rijeke Kuckaje
Rijeka Lim, Berane
Od Talumskog mosta uzvodno do novog vatrogasnog doma
Rijeka Bistrica, Berane
Od Malog Zdravca uzvodno do ušća potoka Bastašica u Bistricu
Rijeka Lim, Bijelo Polje
Od Gubavačkog do Gošinog mosta
Rijeka Bistrica, Bijelo Polje
Od mosta u Loznoj Luci do ušća Bistrice u Lim
Rijeka Ljuboviđa, Bijelo Polje
Od Etno sela „Vuković“ 500m nizvodno i 500m uzvodno
Rijeka Tara, Kolašin
Od mjesta Vrlostup nizvodno do ušća Štitaričke rijeke u Taru

Ribolovni režim i dozvole

U našim revirima dozvoljen je ribolov isključivo priborom za mušičarenje, jednom mušicom po sistemu uhvati i pusti. Uz ovo, obavezna je upotreba meredova i mušica bez povratne kuke. Ribolov na živ mamac i varalicu nije dozvoljen.

Dozvole za ribolov ćete dobiti od lokalnih klubova koji gazduju vodama u našem regionu. Za informacije o cijenama i vrstama dozvola molimo Vas da nas kontaktirate.

Ribe

Naši reviri su izuzetno bogati ribom a zabilježeni su i ulovi kapitalnih primjeraka. Prava atrakcija za sve ljubitelje mušičarenja je lipljen koji čini najveći dio populacije u našim rijekama. Pored lipljena, vode naseljavaju potočna pastrmka, mladica i skobalj a u Plavu možete naći štuku i endemičnu vrstu pastrmku „blatnjaču“. Zbog idealnih uslova i kvaliteta vode u našim rijekama se mogu loviti krupni primjerci riba.

 

Više o revirima na www.pedalaj.me