Mapa staza i GPS

Iz hostela Mojan, na biciklu ili pješke, možete na sve četiri strane svijeta. Prema Kolašinu i Mojkovcu preko Bjelasice, prema Podgorici preko Rikavačkog jezera i Kučke Krajine, prema Gusinju i srcu Prokletija preko Asanca i sela Kuti, prema Hajli preko Čakora i Mokre prelijepim katunskim putem. Pored lokalnih staza, ovuda prolazi planinarska transverzala i jedna od nacionalnih biciklističkih staza.

Na ovoj strani možete naći staze koje kreću tačno iz našeg centra ili se nalaze u neposrednoj blizini. Uz svaku stazu prilažemo i GPS treklog, a na portalu www.pedalaj.me možete preuzeti i Garmin mape specijalno urađene i ažurirane za naš region. Za region Komova preporučujemo da koristite Open Street Map , Open Cycle Map i Open Topo Map. Ako nemate specijalizovani GPS uređaj, preporučujemo da koristite neku od sledećih mobilnih aplikacija: View Ranger, OsmAnd, Motion X ili Orux Map.

Prije polaska na ove rute pretražite internet i informišite se o osnovnim pravilima ponašanja u prirodi. Treba da znate da u planinu polazite na sopstvenu odgovornost i da Hostel Mojan nudi samo dodatnu pomoć i informacije i da ne preuzima nikakvu odgovornost za tačnost podataka na mapama i za stanje staza na terenu. Uvijek je najbolja opcija da iznajmite lokalnog vodiča.

Praćenje lokacije

Hostel Mojan je jedinstven i po tome što svim svojim gostima koji polaze na planinarenje ili biciklističke ture nudi besplatnu mogućnost praćenja lokacije. Da bi ste koristili ovu mogućnost potrebno je da instalirate aplikaciju VIEW RANGER, napravite nalog i u opcijama pod BuddyBeacon/Beacon Settings podesite svoj PIN kod. Prije polaska na turu potrebno je da sa nama razmijenite korisničko ime i PIN kod. Da bi ova usluga radila kako treba neophodan je mobilni internet, makar i najmanjeg protoka, i rezervno napajanje (Power Bank) za mobilni telefon, jer GPS pojačava potrošnju baterije. U slučaju gubljenja ili neke nezgode mi ćemo uvijek znati gdje se nalazite i možemo onda organizovati efikasnu pomoć. Kod situacija kada se nađete u zoni koja nije pokrivena mobilnom mrežom, onda ćemo znati vašu poslednju lokaciju prije gubljenja signala, što takođe olakšava eventualnu potragu za vama.

 

OPEN TOPO MAP

Na OTM možete učitati treklog, prikazati pješačke ili biciklističke rute, ili sa strane Garmin preuzeti mape za Crnu Goru za ovaj tip navigacionih uređaja.

Ostavi komentar